Belsőépítész Tervek

Egy 4 szobás lakás Airbnb-s lakássá való átalakítása

 (Húzza a csúszkát jobb és bal oldalra az Eredeti állapot, illetve a Módosított állapot megtekintéséhez)

Bontási és Építési tervek

Elektromos kiállások terve

Csempekiosztási és Burkolati tervek

Szolgáltatásaink segítik a kivitelezést is, hiszen megkönnyítik a legszebb árnyalatok és formák megtalálását, a megfelelő anyagok kiválasztását.

  • Belsőépítészeti terv

  • Berendezési tervek

  • Bontási/Építési tervek

  • Műszaki rajzok készítése

  • Elektromos és Vizes kiállások terve

  • Burkolati tervek